Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ - 00952568

Регулярна інформація за 2006 рік
Дата розміщення: 31.05.2007

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Баланс підприємства Переглянути
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Переглянути
Звіт про рух грошових коштів Переглянути
Звіт про власний капітал Переглянути
Примітки до річної фінансової звітності Переглянути