Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.08.2010
Дата публікації 17.08.2010 19:32:33
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ
Юридична адреса* М.ЧЕРКАСИ, ПР-Т ХIМIКIВ, 7
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Голова правління. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
Відкрите акціонерне товариство «Черкаський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952568) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 вересня 2010 року об 14:00 годині, в адмінбудівлі товариства за адресою: 18018, м.Черкаси, проспект Хіміків,7.
Реєстрація акціонерів з 13:15 по 13:45
Початок зборів о 14:00 годині
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.
2. Збільшення ЛАО ГКУ № 010-02-7679 (нова редакція) від 24.05.2007 року з 9,90 млн.грн. до 22,52 млн. грн. / згідно запиту на збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту/, продовження терміну дії ГКУ з 24.05.2012 до 01.11.2014 року, перезаключення ГКУ в новій редакції.
3. Про звернення до поручителів по ГКУ № 010-02-7679 від 24.05.2007 року про надання фінансової поруки в рамках ГКУ, що пропонується для перезаключення в новій редакції.
4. Про надання в заставу майна в якості забезпечення за Генеральною кредитною угодою.
5. Про надання повноважень на підписання угод, договорів та інших документів в рамках ГКУ та на виконання всіх дій пов’язаних з виконанням рішень зборів щодо перезаключення ГКУ та надання майна в заставу.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України

Правління товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 09.08.2010 року № 145 (2947) «Бюлетень.Цінні папери України», № 31 (384) від 06.08.2010 року «Фондовий ринок Черкащини»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кашко Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.08.2010
(дата)