Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.09.2010
Дата публікації 15.09.2010 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ
Юридична адреса* М.ЧЕРКАСИ, ПР-Т ХIМIКIВ, 7
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Голова правління. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР
відкритого акціонерного товариства «Черкаський комбінат хлібопродуктів»
Товариство повідомляє, що згідно з рішенням виконавчого органу товариства від 11.08.2010 року порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 вересня 2010 року об 14 годині 00 хвилин в адмінбудівлі товариства за адресою: 18018, м. Черкаси, проспект Хіміків,7 доповнено п.6-8 наступного змісту:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
6. Про виступ фінансовим поручителем по кредиту ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
7. Про виступ майновим поручителем по кредиту ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» та надання в заставу майна
8. Про надання повноважень на підписання договорів застави, договору поруки, договорів страхування та інших необхідних документів

Реєстрація акціонерів з 13.15 до 13.45
Початок зборів об 14.00 годині

Оголошення опубліковане в газетах «Бюлетень. Цінні папери України» №145(2947) від 9 серпня 2010 р. та «Фондовий ринок Черкащини» №31 (384) від 09 серпня 2010 р.
Правління товариства


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 08.09.2010 року № 166 (2968) «Бюлетень.Цінні папери України», № 36 (389) від 10.09.2010 року «Фондовий ринок Черкащини»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кашко Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.09.2010
(дата)