Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 09.02.2011
Дата публікації 10.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ
Юридична адреса* М.ЧЕРКАСИ, ПР-Т ХIМIКIВ, 7
Керівник* Левіцький Ярослав Євгенович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
На запит ВАТ «Черкаський КХП» відкрите акціонерне товариство “Національний депозитарій України” код ЄДРПОУ – 30370711, 09.02.2011 року (вхідний №07/01-4 від 09.02.2011 р.) надав емітенту зведений обліковий реєстр власників цінних паперів в якому:
- на рахунку власника іменних цінних паперів «юридичної особи» (Спільне українсько-італійське підприємство «Лігурія », код ЄДРПОУ- 23678383 , місцезнаходження: 25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, буд.44) відбулося зменшення простих іменних акцій від 1 811 761 штук, що становило 29,738 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства, до 0 штук, що становить 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства;
- на рахунку власника іменних цінних паперів «юридичної особи» (ТОВ «Кіровоградспецснаб», код ЄДРПОУ- 24145298 , місцезнаходження: 25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, буд.44) відбулося зменшення простих іменних акцій від 1 606 326 штук, що становило 26,366 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства, до 0 штук, що становить 0,00 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства;
- відкрито рахунок власнику іменних цінних паперів «юридичній особі» (ТОВ «ТРЕЙКОМКОНСАЛТ» код ЄДРПОУ- 37297806 , місцезнаходження: 25014, Україна, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, буд.13) на якому обліковуються цінні папери в кількості 3 418 087 штук, що становить 56,104 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства;

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуючий обов'язки голови правління Левіцький Ярослав Євгенович