Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 31.10.2007
Дата публікації 02.11.2007 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ
Юридична адреса* М.ЧЕРКАСИ, ПР-Т ХIМIКIВ, 7
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Голова правління. Тел: 0472642266
E-mail* 00952568@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про одержання кредиту 14 березня 2007 р
Назва уповноваженого органу, що його прийняв Наглядова рада ВАТ 'Черкаський комбінат
хлібопродуктів" Протокол № 4 від 14 березня 2007р
Дата підписання договору 24.05.2007 р.
Вид кредиту Довгостроковий
Сума кредиту 14000000,00грн. (чотирнадцять мільйонів грн.
00коп.)
Процентна ставка 16% гривен
11 % доларах США 11,5% Євро
Строк па який укладено договір кредиту 7 (сім) років
Умови повернення кредиту із зазначенням акіивів, 24.05.2012 р.
наданих у заставу застава - основні засоби, майновий комплекс, шо
знаходиться за адресою; м. Черкаси, лр-т Хіміків, п
Розмір одержаної частини кредиту:
- в гривнях 650000 грн. (шістсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.)
в % до загального розміру кредиту 4,6 %
Дата отримання частини кредиту 31.10.2007 р.
Інформація про кредитора, який прийняв рішення ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
м. Київ. вул. Леонова. 9 код ЄДРПОУ 14305909 ЧОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на на 01.10.2007 р. - 4194,6 тис.грн.
кінець останньої о звітного періоду
Співвідношення суми частини кредиту до вартості 20,3 %
активів на початок звітного періоду
Інформація щодо цільового призначення коштів, Будівництво борошномельною комплексу та
отриманих за кредитом примельного елеватора

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кашко Олег Миколайович