Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 07.03.2012
Дата публікації 12.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
Юридична адреса* місто Черкаси, проспект Хіміків,будинок 7, 18018
Керівник* Левіцький Ярослав Євгенович - Директор. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
07.03.2012 року ПрАТ «Черкаський КХП» отримано від ПАТ «НДУ»
(код ЄДРПОУ-30370711) інформаційну довідку «Щодо інформації про акціонерів які володіють 10 % та більше відсотками статутного капітала емітента» (Вх. № 135 від 07.03.2012 року). Згідно даних довідки відбулися зміни:
- на рахунку власника іменних цінних паперів «юридичної особи» публічного акціонерного товариства «Кіровоградський хлібозавод» (код ЄДРПОУ-05399805, місцезнаходження - 25014, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, буд. 20) відбулося зменшення кількості простих іменних акцій від 1 739 617 штук, що становило 28,55 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства до 1 218 480 штук, що становить 20,00 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Левіцький Ярослав Євгенович