Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.04.2012
Дата публікації 11.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ"
Юридична адреса* місто Черкаси, проспект Хіміків,будинок 7, 18018
Керівник* Левіцький Ярослав Євгенович - Директор. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаський КХП» (Протокол № 1 від 10.04.2012 року) звільнено:
Ревiзора Гуглю Тамару Іванівну (паспорт серія НС №472895 від
08 .05.1998 року виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0147 %. Особа перебувала на посаді з 12.04.2011 року по 10.04.2012 року.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаський КХП» (Протокол № 1 від 10.04.2012 року) призначено:
Ревізора Небилицю Наталію Василівну (паспорт серія НЕ № 084926 від 18.06.2002 року виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,0493 %. Посадова особа призначена на строк до проведення звітно-виборчих зборів у 2014 році. Посади, які обіймала особа: бухгалтер.
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Левіцький Ярослав Євгенович