Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.04.2009
Дата публікації 15.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ
Юридична адреса* М.ЧЕРКАСИ, ПР-Т ХIМIКIВ, 7
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Голова правління. Тел: 0472642266
E-mail* em00952568@ab.ck.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
- Рішенням загальних зборів акціонерів протокол № 8 від 14.04.2009 року звільнено:
- - Голову Наглядової ради Ніколаєва Геннадія Олександровича, паспорт серія НС № 362836, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 02.12.1997 року. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,00007 %. Особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради з 01.06.2007 по 14.04.2009 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- Члена правління Старинець Юлію Володимирівну, паспорт серія НЕ № 141976, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області від 11.07.2002 року. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,00 %. Особа перебувала на посаді з 17.04.2007 року по 14.04.2009 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

- Рішенням загальних зборів акціонерів протокол № 8 від 14.04.2009 року призначено:
- - Голову Наглядової ради Суховерхову Олену Юріївну, паспорт серія ЕА № 699528, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 29.12.1999 року. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,00008 %. Посадова особа обрана строком до 19.04.2012 року.Посади, які обіймала особа: з 07.11.2003 року – директор ТОВ «Магазин 1001 дрібниці», м. Кіровоград, з 01.10.2008 року – заступник голови правління з маркетингу ЧКХП. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- Члена правління Омельченко Альону Анатоліївну, паспорт серія НЕ № 352887, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області від 24.03.2004 року. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 0,00 %. Посадова особа обрана строком до 19.04.2012 року.Посади, які обіймала особа: до роботи на ЧКХП навчалася в ЧКЕПК, з 03.11.2008 року секретар-друкарка 1-ої категорії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кашко Олег Миколайович