Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 26.06.2007
Дата публікації 27.06.2007 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРКАСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ
Юридична адреса* М.ЧЕРКАСИ, ПР-Т ХIМIКIВ, 7
Керівник* Кашко Олег Миколайович - Голова правління. Тел: 0472642266
E-mail* 00952568@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про одержання кредиту 14 березня 2007 р.
Назва уповноваженого органу, що його прийняв Наглядова рада ВАТ "Черкаський комбінат
хлібопродуктів, протокол № 4
від 14 березня 2007 року
Дата підписання договору 24.05.2007 року
Вид кредиту Довгостроковий
Сума кредиту 14000000,00грн. (чотирнадцять мільйонів грн.
00 коп)
Процентна ставка 16 % гривен
11% доларах США
11,5% Євро
Строк на який укладено договір кредиту 7 (сім) років
Умови повернення кредиту із зазначенням активів, 24.05.2012 року
наданих у заставу застава - основні засоби, майновий комплекс, що
знаходиться за адресою: м. Черкаси, пр-т Хіміків, 7
Розмір одержаної частини кредиту.
- в гривнях 396500 грн (триста дев”яносто шість тисяч п”ятсот грн 00 коп.)
в % до загального розміру кредиту 2,8 %
Дата отримання частини кредиту 26.06.2007 року.
Інформація про кредитора, який прийняв рішення ВАТ 'Райффайзен Банк Аваль"
м. Київ, вул. Лєскова, 9 код ЄДРПОУ 14305909 ЧОД ВАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на на 01.04.2007 року-4310,4 тис.грн.
кінець останнього звітного періоду
Співвідношення суми частини кредиту до вартості 4,3%
активів на початок звітного періоду
Інформація щодо цільового призначення коштів, Будівництво борошномельного комплексу та
отриманих за кредитом. примельного елеватора

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що несе відповідальність згідно законодавства України.
Голова правління О.М. Кашко

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кашко Олег Миколайович